Inspirea Home AS

Plisségardinene finnes i flere forskjellige typer. De ulike typene finner du her:
 
Type Produktbilde Beskrivelse

Type 1

Fritthengende

Fritthengende plissé.

Til loddrette vinduer.

Mulighet for sidelister.

Type 1

Fritthengende

Fritthengende plissé med sidetrekk.

Til loddrette vinduer.

 

Type 2

Wire/loddrett

styrt

Loddrett styrt plissé med gjennomgående wire på hver side.

Til loddrette vinduer, vippevinduer og dører.

Mulighet for sidelister.

Type 2

Wire/loddrett styrt

Loddrett styrt plissé med sidetrekk og gjennomgående wire på hver side.

Til loddrette vinduer, vippevinduer og dører.

Med trinnløs snor.

Type 5 A

Gavlvindu

Fritthengende plissé til vinduer med skrå karm. Med ekstra mellomskinne hvor det skrå begynner.

Nederste del kan trekkes opp til vannrett parkering med snorlås på laveste side. Herifra tekkes det hele opp til skrå parkering.

Type 5 B

Trekant

Fritthengende plissé til vinduer med skrå karm. Betjening på det høyeste punktet.

Til loddrette vinduer.

Type 5 C

Fritthengende plissé for vinduer med skrå karm. Over og underlist er fastmontert. Midtlisten dras opp fra underlisten.

Type 6

Stasjonær

Stasjonær plissé til halvsirkelvindu. Kan monteres omvendt.

Type 6 A

Stasjonær

Stasjonær plissé til kvartsirkelvindu. Kan monteres omvendt.

Type 7

Dobbelttrekk

Fritthengende plissé med dobbelttrekk, så den kan senkes fra toppen eller trekkes opp fra bunnen.

Til loddrette vinduer.

Mulighet for sidelister.

Type 7 A

Enkelttrekk

Fritthengende plissé med enkelttrekk, trekkes opp fra bunnen, med fast underlist.

Til loddrette vinduer.

Mulighet for sidelister.

Type 8

Mellomglass

Fritthengende plisségardin til montering i mellomglass vindu. Snorgjennomføring fastmontert på karm. Leveres med snorholder.

Type 8 A

Mellomglass

Dobbelttrekk

Fritthengende plissé med dobbelttrekk, slik at den kan senkes fra toppen eller trekkes opp fra bunnen. Til montering i mellomglassvinduer. Snorstyrt fastmonteres på karmen. 

Leveres med snorholder.

Type 9

Skylight

Plissé montert med toppdekklist og 40 mm sidelister.

Til skråvinduer m. helning opp til 60 gr.

Min. nisjedybde 45 mm.

Type 9 A

Skylight

2 design

To plisséer er montert med toppdekklist og 40 mm sidelister. Til skråvinduer m. helning opp til 60 gr. Min. nisjedybde 45 mm. 32. mm.

Duette kan ikke monteres nederst i produktet.

Betjeningsstang kan kjøpes i tillegg.

Type 9 B

Top Down/
Bottom Up

Snorutspent plissé til overlysvinduer. Kan betjenes fra topp og/eller bunn.

Monteres med sidelister og wireføtter i topp og bunn.

Betjeningsstang kan kjøpes i tillegg.

Min. nisjedybde 45 mm.

Type 12 A

2 design

Fritthengende plissé med to ulike vev.

Til loddrette vinduer.

Mulighet for sidelister.

Type 12 B

2 design

Utspent plissé med to ulike vev.

Til loddrette vinduer, vippevinduer og dører.

Mulighet for sidelister.

Type 12 B

Ramme

Snorutspent plissé med to design - insektnett/plissé/25 mm Duette

Til loddrette og skrå vinduer.

Leveres med U-profiler på alle fire sider.

Type 12 C

2 design

Utspent plissé med to ulike vev.

Til loddrette vinduer, vippevinduer og dører.

Mulighet for sidelister.

Type 13 A

Loddrett utspent

Utspent plissé med trinnløs snorbrems.

Med wire med plastdeksel i topp eller bunn.

Til loddrette vinduer.

Mulighet for sidelister.

Type 13 B

Utspent loddrett

Utspent plissé med trinnløs snorbrems.

Til loddrette vinduer, vippevinduer og dører.

Mulighet for sidelister.

Type 13 B

Ramme

Snorutspent plissé med insektnett/plissé/Duette. Til loddrette og skrå vinduer.

Leveres med U-profiler på alle fire sider.

Type 14

Utspent med wire

Utspent med wirer. Til skrå eller vannrette vinduer.

Muligheter for sidelister.

Kan monteres omvendt.

Type 14 A

Utspent med 2 design

Utspent med to forskjellige design med wirer. Til skrå eller vannrette vinduer.

Mulighet for sidelister.

Type 15 A

Top down/
bottom up

Loddrett utspent plissé. Kan senkes fra toppen eller trekkes opp fra bunnen.

Mulighet for sidelister.

Type 15 A

Dobbel

Snorutspent plissé med to separat betjente design. Begge kan senkes fra toppen eller trekkes opp fra bunnen.

Mulighet for sidelister.

Type 15 A1

Dobbel

Snorutspent plissé med 2 design. Til loddrette vinduer, vippeivnduer og dører.

Mulighet for sidelister.

Type 15 B

Top down/
bottom up

Loddrett utspent plissé montert i lister. Kan senkes fra toppen eller trekkes opp fra bunnen.

Til loddrette vinduer, vippevinduer og dører.

Mulighet for sidelister.

Type 15 B

Ramme

Snorutspent plissé med insektnett/plissé/Duette som kan senkes fra toppen eller trekkes opp fra bunnen. Til loddrette og skrå vinduer.

Leveres med U-profiler på alle fire sider.

Type 15 C

Top down/
bottom up

Loddrett utspent plissé montert i lister. Kan senkes fra toppen eller trekkes opp fra bunnen.

Til loddrette vinduer, vippevinduer og dører.

Mulighet for sidelister.

Type 16

Utspent loddrett

Utspent plissé. Til loddrette, skrå og vannrette vinduer.

Maks forskjell på bunn- og toppmål er 60 cm. Toppmål min. 11,6 cm.

Kan monteres omvendt.

Type 16 A

Utspent med wire

Utspent plissé med snor og wire. Til loddrette, skrå og vannrette vinduer.

Maks forskjell på bunn- og toppmål er 60 cm. Toppmål min. 11,6 cm.

Kan monteres omvendt.

Type 16 B

Utspent med wire

Utspent plissé med snor og wire. Til loddrette, skrå og vannrette vinduer.

Maks forskjell på bunn- og toppmål er 60 cm. Toppmål min. 11,6 cm.

Kan monteres omvendt.

Type 18

Utspent med snor

Utspent plissé med snor og wire. Til loddrette vinduer.

Maks forskjell på bunn- og toppmål er 120 cm. Toppmål min. 11,6 cm.

Kan monteres omvendt.

Type 18 A

Utspent med wire

Utspent plissé med snor og wire. Til loddrette, skrå og vannrette vinduer.

Maks forskjell på bunn- og toppmål er 120 cm. Toppmål min. 11,6 cm.

Kan monteres omvendt.

Type 18 B

Utspent med wire

Utspent plissé med snor og wire. Til loddrette, skrå og vannrette vinduer. Toppmål min. 11,6 cm.

Kan monteres omvendt.

Type 19

Utspent med wire

Utspent plissé med snor og wire. Til loddrette, skrå og vannrette vinduer.

Kan monteres omvendt.

Type 20

Utspent med wire

Utspent plissé med snor og wire. Til loddrette, skrå og vannrette vinduer.

Maks forskjell på bunn- og toppmål er 55 cm.

Kan monteres omvendt.