Inspirea Home AS

Persienner finnes i flere forskjellige typer: Basic 25 mm, 25 mm, 35 mm, 50 mm og 70 mm. De ulike typene finner du her:
 
 Persienne Basic 25 mm aluminium
Type Produktbilde Beskrivelse

Type 1

Fritthengende

Fritthengende persienne. Kan monteres i tak eller på vegg. Hold downbeslag kan fås som tilbehør.

Type 2

Wire/loddrett styrt

Loddrett styrt persienne med gjennomgående wirer på hver side. Monteres som type 1 med vegg- eller takbeslag. Wirebeslaget nede monteres vannrett eller loddrett. Til loddrette vnduer, vippevinduer eller dører.

Type 5

Gavlvindu

Fritthengende med skrå overlist. Minste lamelllengde i trekantens topp er 8,5 cm.

Montering i tak eller på vegg. Hold downbeslag kan fås som tilbehør.

Type 8

Mellomglass

Fritthengende til montering mellom to glassruter. Snorstyrt og fleksibel vristand fastmontert på karmen. Leveres med snorholder. Montering i tak.

 

 

Persienne 25 mm aluminium
Type Produktbilde Beskrivelse

Type 1

Fritthengende

Fritthengende persienne. Kan monteres i tak eller på vegg. Hold downbeslag kan fås som tilbehør.

Type 2

Wire/loddrett styrt

Loddrett styrt persienne med gjennomgående wirer på hver side. Wirebeslaget nede monteres vannrett eller loddrett.

Wirelås til Frontfix monteres i forboret hull i karmen.

Til loddrette vinduer, vippevinduer eller dører.

Type 5

Gavlvindu

Fritthengende med skrå overlist. Minste lamelllengde i trekantens topp er 8,5 cm.

Montering i tak eller på vegg. Hold downbeslag kan fås som tilbehør.

Type 8

Mellomglass

Fritthengende til montering mellom to glassruter.

Snorstyrt og fleksibel vristand fast montert på karmen.

Montering i tak.

Type 9

Skylight

Persienne tili overlysvinduer.

Dybden på karmen skal være min 4,5 mm.

Type 15 A

Top down/Bottom up

Snorutspent persienne. Kan senkes fra toppen og trekkes opp fra bunnen.

 

Persienne 35 mm aluminium
Type Produktbilde Beskrivelse

Type 1

Fritthengende

Fritthengende persienne. Kan monteres i tak eller på vegg. Hold downbeslag kan fås som tilbehør.

Type 2

Wire/loddrett styrt

Loddrett styrt persienne med gjennomgående wirer på hver side. Monteres som type 1 med vegg- eller takbeslag. Wirebeslaget nede monteres vannrett eller loddrett. Til loddrette vinduer, vippevinduer eller dører.

 

Persienne 50 mm aluminium/Evolution
Type Produktbilde Beskrivelse

Type 1

Fritthengende

Fritthengende persienne. Kan monteres i tak eller på vegg. Hold downbeslag kan fås som tilbehør.

Type 2

Wire/loddrett styrt

Loddrett styrt persienne med gjennomgående wirer på hver side. Monteres som type 1 med vegg- eller takbeslag. Wirebeslaget nede monteres vannrett eller loddrett. Til loddrette vinduer, vippevinduer eller dører.

 

Persienne 70 mm aluminium
Type Produktbilde Beskrivelse

Type 1

Fritthengende

Fritthengende persienne. Kan monteres i tak eller på vegg. Hold downbeslag kan fås som tilbehør.

Type 2

Wire/loddrett styrt

Loddrett styrt persienne med gjennomgående wirer på hver side. Monteres som type 1 med vegg- eller takbeslag. Wirebeslaget nede monteres vannrett eller loddrett. Til loddrette vinduer, vippevinduer eller dører.